18.9.11

Συγχαρητήρια στους αισιόδοξους

του Quino