29.6.09

Η ηλιθιότητα είναι αήτητη

Παράδειγμα #330

Για τις μελλούμενες αλλαγές σε κυβέρνηση και κόμμα.

«Είναι υπόθεση του πρωθυπουργού(!) Δεν συζητήσαμε(!) αυτό το ζήτημα σήμερα»

Γιώργος Σουφλίας πρωθυπουργός ΠΕΧΩΔΕ 25/6/2009

ΣτΣ: Πως είπατεεεε? Ορίστεεεε? Συγγνώμη κύριε ποιος είστεεεεε? (με αξάν Στανίση)