20.5.09

Η ηλιθιότητα είναι αήτητη

Παράδειγμα #297

«Οι επόμενοι μήνες είναι κρίσιμοι. Κρίνεται το μέλλον του τόπου. Κρίνεται το μέλλον της κοινωνίας μας»

Κώστας Καραμανλής σε κρίση 9/5/2009

ΣτΣ: Κρίνεται και το ύψος της συντάξεως σου, φίλτατε!