27.4.09

Η ηλιθιότητα είναι αήτητη

Παράδειγμα # 288

"Το μόνο βέβαιο σήμερα είναι η αβεβαιότητα"

Κώστας Καραμανλής σοβαρότης μηδέν 7/3/2009

ΣτΣ: Σκότωσε αυτόν που γράφει τους λόγους σου. Χάρη στον ευατό σου θα κάνεις.