8.4.08

Η ηλιθιότητα είναι αήτητη

Παράδειγμα τεσσαρακοστό όγδοο

«Εμείς φεύγουμε(!)…φεύγουμε(!) γιατί το θέλει ο ελληνικός λαός.»

Φάνη Πάλλη Πετραλιά ειλικρινής(;) 3/2008

ΣτΣ: Χωρίς σχόλια !