7.9.11

Η ηλιθιότητα είναι αήττητη

Παράδειγμα # 879

 «Οι κομμουνιστές παίζουν με τη φωτιά. Οσάκις το αποτόλμησαν στο παρελθόν, η ιστορία τιμώρησε τις μεθοδεύσεις και τις πρακτικές τους».

 Κώστας Αϊβαλιώτης αστροπελέκι 1/9/2011

ΣτΣ: Το σωστό «Αι κομμουνισταί παίζουν με την φωτιάν. Οσάκις το απετόλμησαν είς το παρελθόν, η ιστορία τιμώρησε τας μεθοδεύσεις και τας πρακτικάς των» (Λέτε που λέτε μαλακίες εκεί στο ΛΆΟΣ φροντίστε να τις λέτε στην γλώσσα που καταλαβαίνουν οι ψηφοφόροι σας)