24.7.11

Συγχαρητήρια στους αισιόδοξους

του Quino