12.6.11

Συγχαρητήρια στους αισιόδοξους

του Quino