22.5.11

Συγχαρητήρια στους αισιόδοξους

του Quino