10.4.11

Συγχαρητήρια στους αισιόδοξους

του Quino