6.4.11

Η γελοιογραφία της ημέρας

του Δημήτρη Χαντζ'οπουλου απο ΤΑ ΝΕΑ 6/4/2011