3.2.11

Η ηλιθιότητα είναι αήττητη

Παράδειγμα # 741

Το Συμβούλιο της επικρατείας κρίνει αντισυνταγματικό το δικαίωμα συμμετοχής των νόμιμων αλλοδαπών στις πρόσφατες εκλογές:

[…] Όπως αναφέρει η απόφαση του ΣΤΕ, ο συνταγματικός νομοθέτης «εµερίµνησε να διαφυλάξει την εθνική ομοιογένεια του κράτους, µεταξύ των άλλων, και διά της θεσπίσεως δικαίου ιθαγένειας, του οποίου οι ρυθµίσεις εβασίζοντο, κατ’ αρχήν, στο σταθερό κριτήριο του “δικαίου του αίµατος” ( ius sanguinis ), δηλαδή την καταγωγή από έλληνες γονείς»(!)

ΣτΣ: Οι Βρετανοί δικαστές φοράνε περούκα οι δικοί μας ας φορέσουν μια λευκή κουκούλα.