27.10.10

Η γελοιογραφία της ημέραςτου Δημήτρη Χαντζ'οπουλου απο ΤΑ ΝΕΑ 27/10/2010