4.10.10

Η ηλιθιότητα είναι αήττητη

Παράδειγμα # 665

Η διοίκηση του ομίλου ΚΚΕ εξηγεί για πιο λόγο είχε πελάτες τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο με τη Veto του και την Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη με τον Ελεύθερο Τύπο της.

[…]Η επέκταση της «Τυποεκδοτικής» και σε τυπογραφικές εργασίες, εκτός των αναγκών του ΚΚΕ, δε στόχευε στο καπιταλιστικό κέρδος, αλλά στην ανάγκη κάλυψης των μεγάλων εξόδων που συνεπάγονται τα σύγχρονα μέσα εκτύπωσης εφημερίδας, διαφωτιστικού(?) υλικού κ.λπ.

ΣτΣ: Άντε με το καλό να επεκταθεί ο όμιλος στα πετρέλαια ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη παραγωγή διαφωτιστικού υλικού.