1.3.10

Η γελοιογραφία της ημέρας



του Ανδρέα Πετρουλάκη από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 28/2/2010