8.1.10

Η γελοιογραφία της ημέρατου Σπύρου Ορνεράκη από ΤΑ ΝΕΑ 7/1/2010