8.12.09

Η γελοιογραφία της ημέρατου Δημήτρη Χαντζόπουλου από ΤΑ ΝΕΑ 7/12/2009