22.8.09

Η ηλιθιότητα είναι αήτητη

Παράδειγμα # 377

Από τη στήλη Ο ΔΗΚΤΗΣ στο Οικονομικό φύλλο της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 19/8/2009

«Το πρόγραμμα «Αλλάζω ψυγείο» αναμένει η αγορά, μετά την επιτυχία του «Αλλάζω κλιματιστικό», και αρχίζει μάλιστα να ποσοτικοποιεί και τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την αντικατάσταση των ενεργοβόρων με μη ενεργοβόρα κατά τα πρότυπα των κλιματιστικών. Το αρμόδιο υπουργείο όμως φαίνεται ότι έχει βάλει στο «ψυγείο» το πρόγραμμα «Αλλάζω ψυγείο», αφού οι πόροι του EΣΠA που προορίζονται για εξοικονόμηση δεν επαρκούν.»

ΣτΣ: Πρόταση: Οι πόροι από το ΕΣΠΑ που έχουν απομείνει να χρησιμοποιηθούν για να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα «ΑΛΛΑΖΩ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» Oφέλη σε άπειρους τομείς θα προκύψουν για την χώρα.