2.3.09

Η ηλιθιότητα είναι αήτητη

Παράδειγμα # 258

« Η Ελλάδα θα προασπίσει τα εθνικά της συμφέροντα δια του πρωθυπουργού κυρίου Κώστα Καραμανλή όπως κάνει υπεύθυνα όλες τις φόρες που εκπροσωπεί τη χώρα στο εξωτερικό»

Ευάγγελος Αντώναρος σε ύπνωση 27/2/2009

ΣτΣ: Ωωωωωχ!