28.2.09

Η ηλιθιότητα είναι αήτητη

Παράδειγμα # 257

«Τμήματα του συστήματος (!) είναι τόσο διαβρωμένα (!) ώστε τα πολλά (!) μέτρα που ελήφθησαν (!) αποδείχθηκε στην πράξη (!) ότι ήταν αναποτελεσματικά»

Ευάγγελος Αντώναρος ματιαγμένος 25/2/2009

ΣτΣ: Φτού σου να μη σε βασκάνω!