3.9.08

Η ηλιθιότητα είναι αήτητη

Παράδειγμα # 128

«Η διαδικασία της ψηφοφορίας έγινε κατά άψογο, αδιάβλητο και απόλυτα διαφανή τρόπο»

Δημήτρης Σιούφας αδέκαστος 2/9/2008

ΣτΣ: Να πέσει φωτιά να σε κάψει? Η μήπως όχι?