1.7.08

Η ηλιθιότητα είναι αήτητη

Παράδειγμα ενενηκοστό έβδομο

« Σήμερα η κοινωνία αποζητάει τον αστυνομικό(!)»

Πάκης Παυλόπουλος «ταξιδεύοντας» 12/6/2008

ΣτΣ: Και τον βρίσκει από πάνω της. Πάντοτε