6.5.08

Η ηλιθιότητα είναι αήτητη

Παράδειγμα εξηκοστό τέταρτο

«Πολλές είναι οι φορές που εκτιμώ ότι ο ΣΥΝ κινείται σε άλλο μήκος κύματος από αυτό των αναγκών της χώρας»

Ανδρέας Λοβέρδος ερτζιανός(!) 5/5/2008

ΣτΣ: Ενώ το ΠΑΣΟΚ κινείται γενικώς σε άλλα μήκη κύματος...βραχέα, μεσαία. Έχει ο Θεός Ανδρέα μου!