4.4.08

Η ηλιθιότητα είναι αήτητη

Παράδειγμα τεσσαρακοστό έκτο

«Το τομάρι είναι βαριά κατηγορία. Το εθνικιστής(!) γιατί να είναι κατηγορία;»

Τέρενς Κουΐκ, έκπληκτος 31/3/2008

ΣτΣ: Το «τομάρια εθνικιστές» σε ποια κατηγορία ανήκει Κουϊκάρα μου;