2.4.08

Η ηλιθιότητα είναι αήτητη

Παράδειγμα τεσσαρακοστό τέταρτο

"Το ΣΕΜΠΟ. Το ΣΕΜΠΟ. ΣΕΜΠΟ(!) Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων δεν είναι παπόρι(!) δέν είναι τρένο(!) δεν είναι αερόπλανο(!). Είναι χωράφι(!), γήπεδο(!)"

Αριστοτέλης Παυλίδης, σαφέστατος 20/3/2008

ΣτΣ: Έϊ πειρατή! Το τόπι μου (εγώ με τη σειρα μου σαφής)