9.3.09

Η ηλιθιότητα είναι αήτητη

Παράδειγμα #263

«Είμαστε σε γενική επαγρύπνηση»

Κώστας Καραμανλής σε άγρυπνο κώμα 2/3/2009

ΣτΣ: Και σε αγρανάπαυση. Παιδιόθεν.