10.3.09

Δεσποινίς ετών 52Εκατόν ένας κανονιοβολισμοί από το πυροβολείον του Λυκαβηττού, συριγμοί των σειρίνων των πλοίων εις τον Πειραιά και κωδωνοκρουσίαι εις ολόκληρον την χώραν ανήγγειλον την στέψιν του κυρίου Ανδρέαν Βγενόπουλου,το γένος Ντουμπάϊ, με τα της αξιότιμος δεσποινίδος Ολυμπιακής Αεροπορίας, το γένος Ανεράστου-Απάρτου. Η ιεροτελεστία επραγματοποιήθει την Παρασκευήν 12 πρωινήν και 17 πρώτα, είς τας κεντρικάς σάλας του Μεγάρου Μαξίμου. Τους βασιλικούς γάμους θα ευλογήση εντός της εβδομάδος η υπεραγία υμών Αυτού Εξοχότης Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το λειτουργικόν.

Ο πατήρ της νύφης επίτιμος πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής το γένος Καταληλότερου, ανθρώπινος, συμπαθέστατος παρηκολούθει την τέλεση του μυστηρίου του γάμου με συγκίνησην ανάμεικτον με περιέργειαν. Το βλέμμα του εκινείτο από την Ολυμπιακήν Αεροπορίαν μέχρι του θαρρετού γαμπρού και ευεργέτη του και γελούσαν μέχρι και τα μουστακιαν του που δεν είχε.
«Κέρασε τα παιδιά, Κάπελα. Απόψε γιορτάζουμεν. Το δόκαμε το κορίτσι επιτέλους» ανέκραξεν εις τον μεγάλο μαιτρ των Αθηνών, κύριο Μπαϊρακτάρην το γένος Νταβατζή, κατά τη διάρκεια του γαμήλιου δείπνου. Ο επίτιμος πρωθυπουργός επεριδρόμιασε 18 σπαλομπριζόλαι και 5 κιλά τηγανιταί πατάται εκ Νάξου. Δια σαλατικόν επρωτίμησε αγγουροντομάταν απλήν με λαδόξυδο και 2 φραντζόλαι άρτου ειδικού δια παπάραν. Το γλέντι εκράτησε μεχρι τας πρωινάς ώρας όπου οι συνδαιτυμόνες εχόρεψαν παραδοσιακά άσματα της ελληνικής υπαίθρου.

Την βραδιάν παρολίγον θα ετίναζεν στον αέρα η δυσπεψίαν του επίτιμου πρωθυπουργού αλλά εγκαίρως εξέρασεν ότι είχε περιδρομιάσειν η καταβόθραν του και αλάφρυνεν.
Πλέον είναι ορατή εις τον ορίζοντα η υπόσχεση που είχε δώσει εις την δικήν του αγαπημένη αξιότιμο κυρίαν Εξουσίαν τον γένος Πάση-θυσία δια να την νυμφευθεί εις τας επερχόμενας εκλογάς. Τώρα που ετακτοποιήθει ο γάμος της μεγαλυτέρας του θυγατρός ηδύνατο να εγλιτώσει και ίδιος την πρόωρην συνταξιοδότησην κατιρεζιλεμένος.

Εις το πρώτο φώς του ηλίου της νέας ημέρας, έκλασεν η νύφιν εσχόλασεν ο γάμος.

ΣτΣ: Δια την τραγικήν αυτήν σύνταξην-ορθογραφία του κειμένου εμελέτησα δημοσιεύματα του σωτήριου έτους 1964 απο παρόμοια ευτυχή γεγονότα που εσυγκλόνισαν το πανελλήνιο παρομίως όπως ο γάμος της κυρίας (πλέον) Ολυμπιακής Αεροπορίας. Ευχαριστώ δια την κατανοησήν σας.